Inleiding

 

 

Adult Attachment Therapy® is een vorm van traumatherapie, waarbij de oorzaak gevonden mag worden in de periode dat we nog geen taal beheersten, namelijk vanaf de conceptie tot ongeveer het achtste levensjaar. De enige manier waarop we ons toen konden uitdrukken was via emoties of reacties in de vorm van vechten, vluchten of bevriezen. Het gevoelsbrein en het reptielenbrein is hierbij actief, echter het denkbrein werkt nog niet volledig.

Ervaren we in die periode dus iets als een trauma, dan kan het zijn, dat we dat in die tijd niet kunnen verwerken en slaan we dat op in ons lichaam. We geven het een plekje, is dan ook een uitspraak die hier zeker van toepassing is. Op zeer jonge leeftijd zien we dit al in de vorm van hechtingsproblematieken. Op oudere leeftijd kunnen ze een negatieve uitwerking hebben op het aangaan van relaties. Dit zowel in de vorm van liefdesrelaties als op het werk. 

Zoals de term Adult Attachment Therapy® al laat vermoeden, is dit een therapievorm voor volwassenen. Hebben we het over therapie, dan is er dus een behandeling van iets dat verandert mag worden, dit om te genezen of om de symptomen te verlichten. Bij de Adult Attachment Therapy® is dat dus de gevolgen van een niet veilige hechting met soms een onderliggend trauma. Een hechting die al vanaf de geboorte plaats mag vinden tussen het kind en een veilig persoon (meestal in eerste instantie de moeder). Bij Adult Attachment Therapy® stellen we ons dus ten doel, de gevolgen van een onveilige hechting uit de kinderjaren te herstellen op volwassen leeftijd.

Op deze site vindt u informatie rondom trauma en hechting en de Adult Attachment Therapy® die daarbij plaats kan vinden. Voor de leesbaarheid ben ik echter bij lange na niet volledig. Voor eventuele vragen nodig ik u dan ook uit deze rechtstreeks naar mij te sturen via bijgaande contactformulier. Ik zal ze zo snel mogelijk beantwoorden.

 

Van Hart tot Hart

 

(Griet &) Remke